•  نام مرکز: مرغداری محلی اردبیل
•  مدیریت: -
•  نوع فعالیت: پرورش مرغ گوشتی
•  استان: اردبیل
•  حجم تولید: 15000 قطعه
•  آدرس دفتر مرکزی: اردبیل - روستای توپراقلو
•  تلفن دفتر مرکزی: 09141528534
•  صفحات مرتبط : درباره ما